السلام علیک یا اباصالح المهدی

شماره حساب نذورات و هدایای نقدی

حساب جاری الکترونیکی نزد بانک ملت (جام) شماره حساب: ۱۳۳۴۲۱۹۲۲۲
شماره کارت: ٤١٥٢ ٧٢١٩ ٣٣٧٨ ٦١٠٤
پرداخت اینترنتی نذورات